PLAN AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU

Poštovani roditelji i dragi plivači,

Kao što smo prethodno najavili, donosimo plan aktivnosti za sve članove našeg kluba do kraja 8. mjeseca, uzimajući u obzir ovu epidemiološku situaciju, koja je dovela do otkazivanja brojnih takmičenja u periodu koji je pred nama.  Molimo Vas da pregledate plan aktivnosti i da povedete računa o roku za prijavu za željenu aktivnost. S obzirom na epidemiološku situaciju u našem gradu i državi, zadržavamo pravo otkazivanja ili prolongiranja određene aktivnosti ukoliko to situacija bude zahtijevala.

PLAN AKTIVNOSTI- LJETO 2020