Prva takmičenja u sezoni 2017/2018 – NAJAVA

Poštovani roditelji i dragi plivači,

Ovim putem Vas obaviještavamo o prva tri plivačka mitinga na kojima će naš Klub sudjelovati u novoj plivačkoj sezoni. Također, za mitinge su napravljeni i preliminarni spiskovi plivača koji su planirani za sudjelovanje na navedenim mitinzima. Međutim, želimo naglasiti da roditelji mogu u dogovoru sa trenerima, izvršiti prijavu na mitinge na koje njihova djeca nisu predviđena ovim preliminarnim spiskovima, ukoliko djeca nisu u mogućnosti iz opravdanih razloga sudjelovati na mitinzima koje je klub predvidio za njih. Također, ukoliko je neko dijete greškom izostavljeno sa spiskova, molimo Vas da se javite trenerici Aleni Ćemalović, kako bi tu grešku i ispravili, ili kako bi trenerica objasnila razloge zbog kojih nema nekoga na spisku.

KVS “Orka” će novu sezonu početi sa međunarodnim mitingom “Sharks Kup” koji će se održati na olimpijskom bazenu „Otoka“ u Sarajevu 30. 9. 2017. za kategorije 2003. – 2011. i mlađi. Preliminarni spisak plivača za ovaj miting se nalazi klikom na spisak ispod.

SHARKS KUP SPISAK

Poslije gore navedenog mitinga, naš Klub će uzeti učešće na tradicionalnom međunarodnom mitingu „Plivaj srcem“, koji će se održati u Banja Luci 07.10. 2017. godine. Preliminarni spisak plivača za ovaj miting se nalazi klikom na spisak ispod.

PLIVAJ SRCEM SPISAK

I treći miting na kome naš Klub planira sudjelovati je VI internacionalni plivački miting „Mladi za mlade 2017“, koji će se održati na olimpijskom bazenu „Otoka“ 14. i 15. 10. u organizaciji plivačkog kluba „Sport Time“ i udruženja „Mladi za mlade“. Dio plivača će na ovaj miting ići oba takmičarska dana, a dio plivača će ići jedan takmičarski dan, i to u nedjelju 15.10. 2017. godine. Preliminarni spisak plivača za ovaj miting se nalazi klikom na spisak ispod.

MLADI ZA MLADE SPISAK